Industria chimică

Pentru ca procesele din industria chimică să funcţioneze perfect, apa utilizată trebuie să îndeplinească anumite cerinţe.
Problemele de şarjă pot fi evitate prin monitorizarea şi reglarea continuă.