Instrumente BOD

Peştii şi alte organisme acvatice depind de oxigenul dizolvat în apă pentru a supravieţui. Este esenţial ca staţiile de epurare să măsoare necesarul biochimic de oxigen (BOD) pentru a cuantifica potenţialul apei efluente de a diminua nivelul de oxigen din fluxul receptor. Dacă acest lucru nu se controlează, apele uzate evacuate pot micşora nivelul oxigenului din fluxul receptor, ceea ce poate avea efecte adverse semnificative asupra mediului înconjurător. Măsurarea BOD este necesară pentru obţinerea autorizaţiei de deversare în mediu şi este un parametru important pentru evaluarea eficienţei procedurilor de epurare a apelor uzate.

Instrumentele BOD de la Hach combinate cu reactivul BOD de la Hach pentru testarea necesarului biochimic de oxigen, ajută staţiile de epurare a apei uzate să obţină măsurători BOD optime, permiţând păstrarea unui nivel ridicat de eficienţă operaţională.
 
Articole pe pagină 10   |   20   |   50

Altele familii de produse