Comenzi în timp real (RTC)

Soluţiile RTC (Real Time Control) de la Hach sunt sisteme complete, autonome, care reglează procesele de tratament în timp real, păstrând instalaţia dvs. conformă şi reducând în acelaşi timp costurile tratamentului. Controlarea procesului dvs. nu a fost niciodată atât de simplă.

Sistemul RTC-P optimizează eliminarea fosforului chimic prin reglarea dozei chimice în timp real prin măsurarea continuă a concentraţiei de fosfat şi a debitului, permiţându-vă să menţineţi valori constante ale fosforului în efluent şi să vă îmbunătăţiţi sistemul de control al fosforului chimic pentru economii chimice fără precedent.

Sistemul RTC-N optimizează procesele de nitrificare prin reglarea concentraţiei de oxigen dizolvat în timp real prin măsurarea continuă a încărcăturii de amoniu, permiţându-vă să menţineţi valori constante ale amoniului în efluent şi să vă îmbunătăţiţi sistemul de control al oxigenului dizolvat pentru economii energetice fără precedent. Conceput în mod special pentru instalaţiile de epurare biologică a apelor uzate aerate continuu, RTC-N foloseşte un controller atât cu buclă deschisă, cât şi cu buclă închisă pentru control optim al aerării pe baza punctului de setare dorit al amoniului în efluent.

Sistemul RTC-N/DN, conceput în mod special pentru canalele de oxidare şi reactoarele de şarjă secvenţiale, optimizează eliminarea azotului prin determinarea timpilor optimi pentru nitrificare şi denitrificare pe baza măsurătorii continue a concentraţiilor de amoniu şi de nitrat.

Procesele de îngroşare şi de deshidratare a nămolului nu au funcţionat niciodată atât de bine. Utilizaţi sistemele RTC-ST şi RTC-SD pentru a controla dozarea polimerilor în timp real, ceea ce vă va ajuta să reduceţi semnificativ costurile dozării polimerilor crescând în acelaşi timp producţia dvs. de biogas şi reducând influenţa activităţilor de întreţinere şi a lucrului pe ghicite asupra tehnologiilor dvs. de prelucrare a nămolului.

Procesul dvs., sub control
 
Articole pe pagină 10   |   20   |   50