Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management

Soluțiile de gestionare continuă a proceselor vă permit să gestionați procesele de tratare în timp real, menținând instalația dvs. în conformitate, asigurând în același timp o funcționare eficientă 24/7. Gestionarea procesului dvs. nu a fost niciodată atât de simplă.

Consultaţi Soluţiile Claros

Ce procese vreţi să îmbunătăţiţi?Aţi vrea să aveţi mai multă vizibilitate în timp real a proceselor?

Aveţi îngrijorări legate de conformitate în ceea ce priveşte eliminarea BOD/COD?

Aveţi probleme cu precipitabilitatea nămolului care duc la îngrijorări legate de conformitate?

Doriţi să reduceţi costurile cu energia electrică pentru aerare?

Mentineti o valoare fixă pentru conținutul de solide în suspensie al nămolului activ (MLSS) sau reglați vârsta nămolului (timpul de retenție al nămolului - SRT)?

Having the correct C/N/P balance is critical for biological wastewater treatment. Hach’s RTC C/N/P system optimises the dosing of nutrients like urea and phosphoric acid in industrial wastewater treatment plants, ensuring compliance on COD / BOD, NH 4 and PO 4. Cost for effluent discharges and on chemicals added are driven to an absolute minimum.


Soluţii relevante:

Dozarea nutrienţilor (RTC-C/N/P)

O balanţă C/N/P corectă este critică pentru tratarea biologică a apelor reziduale. Sistemul RTC C/N/P de la Hach optimizează dozarea nutrienţilor cum ar fi ureea şi acidul fosforic în staţiile industriale de tratare a apei reziduale, asigurând conformitatea cu COD/BOD, NH 4 şi PO 4. Costurile pentru descărcările de efluent şi pentru substanţele chimice adăugate sunt aduse la minimum.


Timpul de retenţie a nămolului (RTC-SRT)

Un timp corect de retenţie a nămolului şi nivelul corect de solide în suspensie din nămol activ în amestec cu apa uzată sunt esențiale pentru conformitate şi pentru tratarea cu consum mic de energie. Sistemul RTC-SRT de la Hach ajustează automat nămolul activ în amestec cu apa uzată pentru a furniza SRT şi concentraţia MLSS ideale, asigurând eliminarea BOD/COD stabilă şi evitând nitrificarea nedorită.


Control DO pentru cel mai mare nivel de deschidere a supapei (RTC-MOV)

Sistemele de aerare eficiente energetic (suflante şi supape) furnizează şi distribuie aerul pentru procese la o presiune minimă în distribuitor şi o pierdere minimă de presiune în supapele de aer. Sistemul RTC-MOV de la Hach controlează concentraţia DO în maximum 16 zone diferite, oferind puncte de setare pentru poziţiile corespunzătoare ale supapei de aer şi pentru presiunea distribuitorului (sau fluxului de aer). Rezultatul constă în costuri reduse şi un maxim de aer disponibil pentru proces, acolo unde este nevoie de el.


Soluţii modificate

Nu aveţi o soluţie potrivită pentru nevoile dvs.? Contactaţi-ne pentru a discuta opţiunile potenţiale pentru provocările dvs. specifice.Aţi vrea să aveţi mai multă vizibilitate în timp real a proceselor? Cunoaşteţi capacitatea maximă de nitrificare şi ce rată este necesară acum?

Aveţi îngrijorări legate de conformitate privind tratarea cu amoniu sau nitrogen total?

Aplicaţi concentraţii DO statice sau le ajustaţi în funcţie de sarcină?

Aplicaţi timpi sau volume fixe de aerare/anoxice sau ajustaţi în funcţie de cerinţele efective de purificare?

Mentineti o valoare fixă pentru conținutul de solide în suspensie al nămolului activ (MLSS) sau reglați vârsta nămolului (timpul de retenție al nămolului - SRT)?

Bazându-se pe date în timp real, cum ar fi cele referitoare la debit, NH 4-N, NH 3-N, DO şi MLSS, sistemele Claros Process Management monitorizează continuu încărcările reale ale influentului și performanţa staţiei. Folosind aceste evaluări, sunt calculate puncte de setare dinamice - inclusiv cele pentru concentraţiile oxigenului dizolvat, intensităţii de aerare, recirculării interne, timpului anoxic şi timpului de retenţie a nămolului - pentru asigurarea conformităţii şi a funcţionării eficiente a staţiei 24/7.


Soluţii relevante:

Nitrificare şi denitrificare cu ajutorul comenzii On/Off (Pornire/Oprire) (RTC-N/DN)

Respectarea limitelor de azot total (TN) în efluentul staţiilor operate intermitent poate fi foarte provocatoare. Încărcările variabile ale influentului pot fi gestionate cu greu în perioade de timp fixe pentru nitrificare şi denitrificare. Sistemul RTC-N/DN determină timpii optimi pentru nitrificare şi denitrificare pe baza măsurării continue a NH 4-N şi NH 3-N. Astfel, eliminarea azotului este maximizată, în timp ce energia de aerare este minimizată.


Reactor de şarjă secvenţial (SBR) (RTC-N/DNSBR)

Respectarea limitelor de azot total (TN) în efluentul staţiilor operate intermitent poate fi foarte provocatoare. Încărcările variabile ale influentului pot fi gestionate cu greu în perioade de timp fixe pentru nitrificare şi denitrificare. Sistemul RTC-N/DNSBR, conceput pentru reactoarele de şarjă secvenţiale operate intermitent, determină timpii optimi pentru nitrificare şi denitrificare pe baza măsurării continue a NH 4-N şi NH 3-N. Astfel, eliminarea azotului este maximizată, în timp ce energia de aerare este minimizată.


Nitrificare/denitrificare simultană (RTC-SND)

Respectarea limitelor de azot total (TN) în efluentul staţiilor care folosesc nitrificarea simultană poate fi foarte provocatoare. Încărcările variabile ale influentului pot fi gestionate cu greu cu volume fixe pentru nitrificare şi denitrificare. Sistemul RTC-SND determină volumul aerobic şi anoxic optim pe baza măsurării continue a NH 4-N şi NH 3-N. Astfel, eliminarea azotului este maximizată, în timp ce energia de aerare este minimizată.


Nitrificare (RTC-N)

Atingerea limitelor de deversare pentru NH 4-N poate fi foarte dificilă într-o stație de nitrificare cu bazine de tip piston. Încărcările variabile ale influentului pot fi gestionate cu greu folosind o concentrație fixă de oxigen dizolvat în bazinele de aerare. Având in vedere încărcările NH 4-N din influent și concentrația NH 4-N a efluentului, N-RTC calculează concentrația optimă de oxigen dizolvat pentru a asigura reacții imediate la încărcările variabile ale influentului și o concentrație prestabilită pentru NH 4-N din efluent. În acest fel, încadrarea în limitele de deversare pentru NH 4-N este asigurată iar consumul de energie electrică pentru aerare este minimizat.


Control DO pentru cel mai mare nivel de deschidere a supapei (RTC-MOV)

Sistemele de aerare eficiente energetic (suflante şi supape) furnizează şi distribuie aerul pentru procese la o presiune minimă în distribuitor şi o pierdere minimă de presiune în supapele de aer. Sistemul RTC-MOV de la Hach controlează concentraţia DO în maximum 16 zone diferite, oferind puncte de setare pentru poziţiile corespunzătoare ale supapei de aer şi pentru presiunea distribuitorului (sau fluxului de aer). Rezultatul constă în costuri reduse şi un maxim de aer disponibil pentru proces, acolo unde este nevoie de el.


Denitrificare (RTC-DN)

Respectarea limitelor de azot total (TN) în efluentul staţiilor de tratare a apei uzate necesită cea mai bună utilizare a capacităţii de denitrificare disponibilă. Pentru staţiile cu recirculare internă aceasta înseamnă că doar un volum minim de oxigen dizolvat trebuie să fie transportat din zona de nitrificare în zona de denitrificare. Acest lucru nu poate fi realizat cu un debit de recirculare internă fix sau proporţional cu influxul. Conceput pentru staţiile cu recirculare internă, sistemul RTC-DN asigură utilizarea capacităţii de denitrificare disponibile, prin controlul concentraţiei de NH 3-N din efluent denitrificată sau prin aerarea efluentului pînă la un punct prestabilit. Dacă este necesar, dozarea surselor de carbon externe poate fi, de asemenea, controlată pentru a susţine denitrificarea. În acest fel, se respectă limitele de TN, în timp ce costurile potenţiale pentru carbon extern sunt minimizate.


Denitrificare - Zona Swing (RTC-SZ)

Controllerul zonei swing funcționează împreună cu RTC-N pentru a asigura volumul DN maxim disponibil. Apoi, încărcarea instalației permite reducerea în condiții de siguranță a volumului de nitrificare. Zona 1 a unei benzi de aerare poate fi schimbată la modul anoxic, crescând semnificativ potenţialul de denitrificare al unei staţii. Alternativ, aceasta poate fi folosită pentru a introduce/extinde o zonă de selector în staţii pentru a îmbunătăţi precipitabilitatea nămolului.


Timp de retenţie a nămolului (RTC-SRT)

Un timp corect de retenţie a nămolului şi un nivel MLSS corect în bazinul de aerare sunt fundamentale pentru conformitatea şi pentru tratarea eficientă energetic. Sistemul RTC-SRT de la Hach’ ajustează automat nămolul activ pentru a furniza concentraţiile ideale de SRT şi MLSS, asigurând astfel nitrificarea stabilă pe parcursul întregului an.


Soluţii modificate

Nu aveţi o soluţie potrivită pentru nevoile dvs.? Contactaţi-ne pentru a discuta opţiunile potenţiale pentru provocările dvs. specifice.Aţi vrea să aveţi mai multă vizibilitate în timp real a proceselor?

Adăugaţi substanţe chimice în funcţie de raza de dozare statică sau ajustaţi în funcţie de sarcină?

Aveţi îngrijorări legate de conformitate privind sarcinile maxime?

Prevedeţi cerinţe mai reduse privind permisele?

Există momente în care eliminarea biologică a fosforului (Bio-P) este dificilă?

Pe baza datelor în timp real, cum sunt cele pentru flux, ortofosfat sau fosfor total, sistemele Claros Process Management monitorizează continuu încărcările reale ale influentului şi performanţa staţiei. Folosind aceste evaluări, sunt calculate puncte de setare dinamice - inclusiv cele pentru ratele de dozare ale precipitantului în orice punct al staţiei - pentru asigurarea conformităţii şi a funcţionării eficiente a staţiei 24/7.


Soluţii relevante:

Precipitarea PO 4-P (RTC-P)

Respectarea limitei pentru fosfor total (TP) în efluentul staţiilor cu eliminare chimică a PO 4-P poate fi foarte dificilă. Încărcările variabile ale influentului pot fi gestionate cu greu cu o rată de dozare fixă a precipitantului. În funcţie de PO 4-P măsurat, sistemul RTC-P calculează o valoare de referință pentru rata de dozare a precipitantului, asigurând reacţii imediate la modificările influentului şi controlul precis al concentraţiei PO 4-P la o valoare prestabilită. Astfel, conformitatea legată de TP este respectată, în timp ce costurile pentru precipitant şi volumul de nămol de precipitare sunt minimizate.Aţi vrea să aveţi mai multă vizibilitate în timp real a proceselor?

Procesul dvs. de îngroşare sau deshidratare a nămolului este consistent?

Sunteţi satisfăcut cu rata de capturare a procesului de îngroşare sau deshidratare?

Experimentaţi probleme cu fluxul lateral?

Adăugaţi polimer în funcţie de rata de dozare statică sau ajustaţi în timp real în funcţie de sarcină?

Costul tratării nămolului în apa uzată este influenţat de concentraţia nămolului îngroşat, plutitor sau deshidratat, precum şi de utilizarea de polimer şi coagulant. Pe baza datelor în timp real pentru TSS şi debitul de alimentare, sistemul Claros Process Management monitorizează continuu încărcările reale ale influentului şi performanţa procesului. Folosind aceste evaluări, sunt calculate puncte de setare dinamice - inclusiv cele pentru ratele de dozare chimică - pentru asigurarea conformităţii şi a funcţionării eficiente a staţiei 24/7.


Relevant Solutions:

Îngroşarea nămolului (RTC-ST)

Eficienţa ridicată a gazului în digestia anaerobă a nămolului, nămolul îngroșat/deshidratat consistent și costurile de exploatare scăzute sunt obiective principale în îngroșarea nămolului. Acest lucru fi obţinut cu ajutorul sistemului RTC-ST care gestionează solidele în suspensie totale (TSS) în nămolul îngroșat și filtrat prin reglarea dozării polimerului.


Deshidratarea nămolului (RTC-SD)

Costuri reduse pentru eliminarea nămolului, impactul negativ minim asupra randamentelor şi consumul redus de polimeri sunt obiectivele principale în deshidratarea nămolului. Sistemul RTC-SD poate realiza acest lucru prin gestionarea solidelor în suspensie totale (TSS) în nămolul îngroşat prin ajustarea dozei de polimeri.


Flotaţie pneumatică dizolvată (RTC-DAF)

Concentraţia ridicată de solide în suspensie totale (TSS) în nămol şi concentraţia redusă TOC/TSS în efluentul tratat sunt obiectivele principale în flotaţia prin aer dizolvat (DAF). Acest lucru poate fi obţinut cu ajutorul sistemului RTC-DAF, care controlează TSS în nămolul îngroşat şi descarcă efluentul prin ajustarea corectă a pH-ului, coagulantului şi dozării polimerilor.


Soluţii modificate

Nu aveţi o soluţie potrivită pentru nevoile dvs.? Contactaţi-ne pentru a discuta opţiunile potenţiale pentru provocările dvs. specifice.


„Înainte de instalarea Claros Process Management, căutam să continuăm status quo-ul operării unui sistem manual. Discutam despre angajarea unui alt operator DAF. Claros Process Management ne-a ajutat să rămânem în conformitate şi nu am mai avut nicio problemă de când funcţionează neîntrerupt.”

– Manager de întreţinere a operaţiunilor

„Am permis sistemului Hach să preia controlul aproape imediat. În cazul defectării unei componente, operatorii aveau la dispoziţie posibilitatea ca RTC-N să revină la un punct setat DO implicit sau la controlul manual. Aşadar, operatorii nu au ezitat deloc să activeze sistemul online.”

- Membru personal agenţie, California (SUA)

Sunteţi curios? Aflaţi astăzi ce poate să facă Claros pentru dvs.

CUM VĂ
PUTEM AJUTA?