TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE VÂNZARE PENTRU PRODUSELE HACH® [EUROPA – UNIVERSAL]

Acest document stabilește Termenii și condițiile de vânzare pentru bunurile fabricate și/sau furnizate și serviciile oferite de entitatea juridică Hach de la care faceţi comanda ("Hach") (a se vedea ANEXA 1 pentru detaliile specifice fiecărei entități Hach) și vândute cumpărătorului inițial al acestora ("Cumpărător”). Dacă nu este specificat altfel aici, termenul "Hach" include numai entitatea juridică Hach de la care comandați și nu îi include pe niciunul dintre afiliații săi. Hach foloseşte site-ul Web [ro-hach.com (“site Web”). Hach este o companie înregistrată în [Romania] sub numărul companiei [J40/9194/2005] şi cu sediul social în [București, Str. Căminului nr. 3]. Numărul de înregistrare TVA al companiei Hach este [RO17610720]. Cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un contract de cumpărare în formă scrisă semnat de reprezentanții autorizați ai Hach și ai Cumpărătorului, acești Termeni și condiții de vânzare stabilesc drepturile, obligațiile și măsurile corective ale Hach și ale Cumpărătorului care se aplică oricărui contract de vânzare a bunurilor și/sau serviciilor ("Produse").

1. TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE: Acești termeni și condiții de vânzare sunt incluşi direct și/sau prin referință în oferta Hach, confirmarea comenzii și documentele facturate. Acțiunile care vor urma sunt o acceptare a ofertei Hach și nu o contra-ofertă și elaborarea unui contract de vânzare ("Contract") în conformitate cu și care va include aceşti Termeni și condiții: (i) emiterea de către Cumpărător a unui document de comandă de achiziție contra ofertei Hach; (ii) recunoașterea comenzii Cumpărătorului de Hach; sau (iii) începerea oricărei executări efectuate de Hach în baza comenzii primite de la Cumpărător. Aplicarea oricăror termeni și condiții, termeni generali de cumpărare sau alți termeni ai Cumpărătorului (incluşi sau nu în documentele de achiziţie ale Cumpărătorului (inclusiv interfețele de comerț electronic)) sunt astfel excluşi în mod expres și, prin urmare, acești termeni nu fac parte din Contract. Acești Termeni și Condiții de vânzare guvernează, de asemenea, orice achiziție prin intermediul site-ului Web. Aceştia sunt disponibili în forma electronică pe site-ul Web Cumpărătorul trebuie să tipărească o copie a acestor Termeni și condiții pentru o referință ulterioară. Următoarele se aplică la încheierea unui Contract prin intermediul site-ului Web: Reprezentarea produselor pe site-ul web al Hach nu constituie o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic. Cumpărătorul face o ofertă la Hach pentru a cumpăra Produsul (Produsele) făcând clic pe butonul "Submit" (sau pe alte butoane desemnate care confirmă cumpărarea) prin care Cumpărătorul recunoaște, de asemenea, aplicabilitatea acestor Termeni și condiții. Hach va trimite Cumpărătorului un e-mail care confirmă primirea comenzii date de acesta ("E-mail de confirmare a comenzii"). E-mailul de confirmare a comenzii confirmă faptul că Hach a primit comanda și nu constituie acceptarea ofertei de către Cumpărător, cu excepția cazului în care Hach acceptă expres comanda în e-mailul de confirmare a comenzii. Se va încheia un contract numai atunci când Hach acceptă în mod expres comanda Cumpărătorului sau când expediază Produsul (Produsele) către Cumpărător.

2. ANULARE:Cumpărătorul poate anula comenzile de service printr-o notificare prealabilă în scris de nouăzeci (90) de zile, iar rambursările vor fi calculate în funcție de durata planului de servicii, dacă această notificare este transmisă înainte de prima vizită de întreținere preventivă; nu se vor efectua rambursări pentru anulări ulterioare. În cazul anulării sau expirării programelor de servicii se pot aplica taxe de inspecție și taxe de reinstalare. Hach poate anula integral sau parțial orice comandă înainte de livrare fără a-şi asuma răspunderea dacă comanda include produse pe care Hach consideră că nu respectă cerințele de export, siguranță, certificare locală sau alte cerințe de conformitate aplicabile.

3. LIVRARE: Livrarea se va realiza conform Incoterms 2010 după cum urmează: (1) CPT denumit locul de destinație pentru transporturile pe teritoriul UE și CH; și (2) site-ul de producție al EXW Hach (inclusiv documentația de export aplicabilă) pentru transporturile din afara UE. Titlul de proprietate a mărfurilor și a oricăror produse pregătite pentru Cumpărător în cursul prestării serviciilor se transmite către Cumpărător numai după achitarea integrală a prețului de cumpărare, a comisionului de servicii sau a altei compensări convenite pentru aceste bunuri sau servicii către Hach. La cererea lui Hach, Cumpărătorul va depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial și va coopera pentru a-și îndeplini, pe cheltuiala sa, orice alte cerințe pentru ca această păstrare a titlului să fie executorie. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, flacoanele utilizate pentru livrarea reactivilor rămân proprietatea Hach și nu sunt considerate deșeuri; Cumpărătorul va păstra flacoanele goale într-un loc sigur pentru depozitare și le va pune la dispoziţia Hach pentru preluare printr-o notificare rezonabilă.

4. TIMPUL DE LIVRARE: Hach va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru livrarea Produselor comandate aici în termenul specificat în Contract sau, în cazul în care nu este specificată nicio perioadă de timp, în termenul normal necesar pentru ca Hach să livreze Produsele vândute în continuare. În urma unui acord prealabil cu Cumpărătorul și pentru o taxă suplimentară, Hach va livra Produsele în regim de urgență. Orele de livrare pentru serviciile standard sunt orele de lucru locale de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale ale țării, entitatea juridică relevantă Hach de la care Cumpărătorul face comanda are sediul comercial ("Țara în care este plasată comanda").

5. INSPECȚIE ȘI COSTURI: Cumpărătorul va inspecta și va accepta imediat orice bunuri livrate în baza Contractului după primirea acestor bunuri. În cazul în care mărfurile nu respectă specificațiile aplicabile, Cumpărătorul va notifica prompt Hach despre astfel de neconformități în scris. Hach va avea posibilitatea rezonabilă de a repara sau de a înlocui bunurile neconforme după cum consideră. Hach va efectua orice reparații la locaţia Hach desemnată. Un Cumpărător care solicită un service pentru garanție trebuie să contacteze Hach pentru instrucțiuni privind locația reparației și logistica asociată. În cazul mărfurilor neconforme, Hach va acoperi costurile de expediere de la/la adresa inițială de achiziţie de pe teritoriul UE atunci când transportul este aranjat cu firma de transport preferată de compania Hach; toate celelalte forme de expediere, expedieri și/sau reparații în afara UE, precum și costurile de dezinstalare și instalare se vor face pe cheltuiala Cumpărătorului. Se va considera că, Cumpărătorul a acceptat orice bunuri livrate în baza Contractului și că a renunțat la orice astfel de neconformitate în cazul în care Hach nu va fi primi o astfel de notificare scrisă în termen de treizeci (30) de zile de la livrare. Acest lucru nu se aplică în cazul defectelor / neconformităților ascunse ale mărfurilor; Cumpărătorul trebuie să notifice Hach în scris imediat după descoperirea acestora.

6. VALORI PREȚURI & COMANDĂ: Toate prețurile sunt exprimate în RON (cu excepția celor indicate în confirmarea comenzii pentru expedițiile din afara UE) și se bazează pe livrare, așa cum este menționat mai sus. Prețurile nu includ taxe pentru servicii precum asigurare; taxe de brokeraj; vânzare, utilizare, inventar sau accize; taxe de import sau export; taxe speciale de finanțare; Taxe TVA, venituri sau drepturi de autor; taxe consulare; permise speciale sau licențe; sau alte taxe impuse asupra producţiei, vânzării, distribuirii sau livrării produselor. Cumpărătorul fie va plăti integral sau parţial aceste taxe fie va furniza companiei Hach certificate de scutire acceptabile, obligație care primează executării în cadrul Contractului. Hach își rezervă dreptul de a stabili valorile minime ale comenzii și va consilia cumpărătorul în consecință. În cazul în care Cumpărătorul solicită furnizarea de produse suplimentare sau furnizarea de servicii suplimentare, în raport cu sumele sau tipurile de Produse sau servicii convenite în Contract sau în cazul în care se solicită modificări substanțiale ale Produselor sau serviciilor, Hach are dreptul la o compensare echitabilă și adecvată; în acest caz, dispozițiile din contract privind prețurile fixe nu se aplică.

7. PLĂȚILE: Toate plățile trebuie efectuate în moneda țării în care se face comanda, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în scris. Pentru comenzile pe Internet, prețul de achiziţie este dat la momentul și modalitatea prezentată pe site-ul web. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, facturile pentru toate celelalte comenzi sunt scadente și exigibile în 30 DE ZILE de la primirea facturii, indiferent de întârzierile de inspecție sau de transport, plățile fiind efectuate prin cec la Hach la adresa de mai sus sau prin transfer bancar în contul indicat pe factura Hach sau pentru clienții fără credit stabilit, Hach poate solicita plata în numerar sau cu cardul de credit înainte de livrare.

8. TRANSFERURI BANCARE: Cumpărătorul și Hach recunosc că există un risc de fraudă prin transfer, atunci când persoanele care pretind plata imediată în conformitate cu instrucțiunile noi de transfer bancar. Pentru a evita acest risc, Cumpărătorul trebuie să confirme verbal instrucțiunile noi sau modificate de transfer bancar, apelând compania Hach la numărul corespunzător enumerat în ANEXA 1 și vorbind cu Departamentul de Finanțe (Contabilitate) al companiei înainte de a transfera orice sume de bani utilizând noile instrucțiuni pentru transfer. Ambele părți sunt de acord să nu inițieze modificări ale instrucțiunilor de transfer bancar și să solicite plata imediată în conformitate cu noile instrucțiuni, dar vor oferi în schimb o perioadă de grație de zece (10) zile pentru a verifica modificările instrucțiunilor de transfer bancar înainte de data scadenţei plăților restante folosind noile instrucțiuni. Plata efectuată de Cumpărător către orice alt cont nou altul decât cel pe care Hach l-a confirmat verbal utilizând procedura de mai sus nu va exonera obligația de plată a cumpărătorului față de Hach.

9. NERESPECTAREA OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ: În cazul în care plățile nu se efectuează în termen de 30 de zile de la primirea facturii, Hach poate, în plus față de toate celelalte măsuri corective prevăzute în lege: (a) să declare încălcarea performanței Cumpărătorului și să rezilieze Contractul pentru neplată; (b) să rețină viitoarele expedieri până la efectuarea plăților frauduloase; (c) să livreze viitoarele mărfuri pe baza unei comenzi cu numerar sau a plăţii în avans chiar și după rezolvarea restanței; (d) să perceapă dobândă pentru restanțe cu o rată de 1-1/2% pe lună sau cu o rată maximă permisă de lege, dacă este mai mică, pentru fiecare lună sau o parte din aceasta a restanței în plată, plus costurile aplicabile de depozitare și/sau taxele de efectuare a inventarului; (e) să solicite o plată forfetară la rata prevăzută de lege; (f) să restituie Produsele pentru care plata nu a fost efectuată; (g) să recupereze toate costurile de colectare, inclusiv onorariile avocaților rezonabile care depășesc suma forfetară prevăzută la litera (e); sau (h) să combine oricare dintre drepturile și metodele corective de mai sus, după cum este posibil și permis de lege. Cumpărătorului i se interzice să cedeze toate sumele datorate în temeiul Contractului din orice alte sume, lichidate sau nu, care sunt sau ar putea fi datorate Cumpărătorului, care rezultă dintr-o altă tranzacție cu Hach sau cu oricare dintre afiliații săi. În cazul în care responsabilitatea financiară a cumpărătorului nu mai este satisfăcătoare pentru Hach la discreția sa rezonabilă, Hach poate solicita plata în numerar sau altă garanție. În cazul în care Cumpărătorul nu îndeplinește aceste cerințe, Hach poate trata astfel de nerespectări ca motiv rezonabil pentru rezilierea contractului, caz în care se va achita o taxă de anulare rezonabilă. Insolvabilitatea, falimentul, cesiunea în beneficiul creditorilor, dizolvarea sau încetarea existenței Cumpărătorului constituie o neîndeplinire a obligațiilor în temeiul Contractului și oferă Hach toate metodele corective ale unei părți asigurate conform legii din țara în care s-a efectuat comanda, precum și măsurile corective menționate mai sus pentru întârzierea plății sau pentru neplată.

10. GARANȚIE LIMITATĂ: Hach garantează că mărfurile vândute în cadrul Contractului nu vor avea defecte de material și de manoperă și vor fi conforme cu instrucțiunile producătorului în materie de exploatare și întreținere în conformitate cu orice garanție expresă scrisă referitoare la bunurile specifice achiziționate. Perioada de garanție pentru mărfuri este de douăzeci și patru (24) de luni de la livrare, cu excepția cazului în care în manualul aplicabil Hach pentru mărfurile în cauză se menționează în mod expres o perioadă mai scurtă sau mai lungă, caz în care se aplică o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Hach garantează că serviciile furnizate în cadrul Contractului nu vor avea defecte de manoperă timp de nouăzeci (90) de zile de la finalizarea serviciilor. Piesele furnizate de Hach în prestarea de servicii pot fi piese noi sau recondiţionate funcționând la fel cu piesele noi. Hach își rezervă dreptul de a factura la prețul de listă pentru orice piesă înlocuită în timpul unei vizite de service din cauza uzurii normale și Cumpărătorul este de acord să plătească pentru astfel de piese. Piesele de schimb au o garanţie de funcţionare pentru o perioadă mai mare de nouăzeci (90) de zile sau pentru restul perioadei de garanție iniţiale, dacă există, pentru produsele reparate. Orice piese nefuncționale care sunt reparate de Hach vor deveni proprietatea lui Hach. Nicio garanție nu se extinde la articolele consumabile, cum ar fi, fără limitare, reactivi, baterii, celule de mercur și becuri. Toate celelalte garanții, condiții și reprezentări, fie exprese, fie implicite, indiferent dacă apar în temeiul oricărui statut, lege, utilizare comercială sau altfel, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop, sunt excluse. Singura remediere pentru produsele care nu respectă această Garanție limitată este, la alegerea rezonabilă a Hach, înlocuirea, repararea, creditarea sau rambursarea prețului de achiziție. A se vedea clauza 5 INSPECȚII ȘI COSTURI pentru alocarea costurilor logistice pentru reparații și înlocuiri. Această remediere nu va fi considerată că nu a respectat scopul principal atâta timp cât Hach este dispus să ofere o astfel de înlocuire, creditare sau rambursare. Hach își rezervă dreptul de a exclude orice garanție pentru produsele care nu au fost comandate de tehnicienii Hach sau de un dealer autorizat Hach; orice reparație a acestor Produse va fi suportată de Cumpărător.

11. DESPĂGUBIRE: Despăgubirea se aplică unei Părți și succesorilor interesați ai acestei Părți, asociaților, afiliaților, directorilor, responsabililor și angajaților ("Părțile despăgubite"). Hach este răspunzător și va apăra, va despăgubi Cumpărătorul, iar acesta nu va avea nicio grijă și Părțile vor primi compensaţii împotriva tuturor pierderilor, revendicărilor, cheltuielilor sau daunelor care pot rezulta din accidente, vătămări corporale, pagube sau deces din cauza încălcării de către Hach a Garanției limitate. Această despăgubire se acordă cu condiția ca și Cumpărătorul să fie responsabil și să apere, să despăgubească și să nu creeze probleme companiei Hach şi Părților despăgubite ale companiei Hach împotriva tuturor pierderilor, daunelor, cheltuielilor sau pagubelor care pot rezulta din accident, vătămare corporală, pagubă sau deces din cauza neglijenței sau a utilizării necorespunzătoare sau greșite a oricăror bunuri sau servicii de către Cumpărător sau orice terță parte afiliată sau în legătură cu Cumpărătorul.

12. PROTECȚIA BREVETULUI: Sub rezerva tuturor limitărilor de răspundere prevăzute în prezentul document, Hach va despăgubi Cumpărătorul în ceea ce priveşte proiectarea sau fabricarea produselor de orice prejudicii și costuri determinate definitiv de o instanță competentă în orice proces pentru încălcarea oricărui brevet european pentru produsele pe care Hach le vinde Cumpărătorului pentru utilizare finală în Spațiul Economic European și în Elveția care a fost emis de la data livrării, numai din punct de vedere al vânzării sau utilizării normale a oricăror produse vândute Cumpărătorului în cadrul Contractului și a cheltuielilor rezonabile suportate de Cumpărător în apărarea unui astfel de proces dacă Hach nu își asumă apărarea, cu condiţia ca Cumpărătorul să notifice imediat lui Hach un astfel de proces și să îi ofere lui Hach fie (i) controlul complet și exclusiv al apărării în cazul unui astfel de proces atunci când sunt implicate numai produsele Hach sau (ii) dreptul de a participa la apărare în cazul unui astfel de proces când sunt implicate și alte produse decât cele ale companiei Hach. Garanția acordată de Hach pentru utilizarea brevetelor se aplică numai non-conformității care decurge exclusiv din funcționarea inerentă a Produselor în conformitate cu aplicaţiile lor, așa cum se prevede în specificațiile Hach. În cazul în care Produsele sunt folosite în astfel de proceduri şi constituie o încălcare și utilizarea produselor este obligatorie, Hach va procura, pe propria cheltuială și la alegere, cumpărătorului dreptul de a continua utilizarea acestor Produse sau de a le înlocui cu produse neconforme sau le modifică astfel încât acestea să devină neconforme sau să elimine produsele și să ramburseze prețul de cumpărare (proporțional cu amortizarea) și costurile de transport ale acestora. Cele menționate anterior stabilesc întreaga răspundere a lui Hach pentru încălcarea brevetului de către Produse. În plus, în aceeaşi măsură cu cea menţionată în obligaţia de mai sus a companiei Hach față de Cumpărător, Cumpărătorul este de acord să apere, să despăgubească şi să nu creeze probleme companiei Hach pentru încălcarea brevetelor legate de (x) orice bunuri fabricate conform designului Cumpărătorului; (y) serviciilor furnizate în conformitate cu instrucțiunile Cumpărătorului; sau (z) produsele Hach atunci când sunt utilizate în combinație cu orice alte dispozitive, piese sau software care nu sunt furnizate de Hach în baza Contractului.

13. MĂRCI DE COMERCIALIZARE ȘI ALTE ETICHETE: Cumpărătorul este de acord să nu elimine sau să modifice niciun indiciu privind originea sau numerele de brevet de fabricație conținute pe sau în interiorul Produselor, incluzând, fără a se limita la numere de serie sau mărci comerciale pe plăcuțe de identificare sau componente turnate, prelucrate sau prelucrate mecanic.

14. SOFTWARE. Toate licențele acordate pentru produsele software furnizate separat de Hach sunt supuse acordului (acordurilor) separat(e) de licență pentru software care însoțește suportul software (ceea ce Hach va furniza Cumpărătorului înainte de a semna Contractul așa cum este descris aici la cererea Cumpărătorului). În absența unor astfel de termeni și pentru orice alt software, Hach acordă Cumpărătorului numai o licență personală și neexclusivă pentru a accesa și utiliza software-ul furnizat de Hach cu Produsele achiziționate în baza Contractului numai în măsura în care Cumpărătorul trebuie să beneficieze de avantajele Produselor. O parte a software-ului poate conține sau să consta din software cu sursă deschisă, pe care Cumpărătorul îl poate utiliza în termenii și condițiile licenței specifice în care este distribuit software-ul cu sursă deschisă. Cumpărătorul este de acord că va trebui să respecte toate aceste acorduri de licență. Denumirea software-ului rămâne cu licențiator (i) aplicabil (e).

15. INFORMAȚII PROTEJATE; CONFIDENȚIALITATEA DATELOR: "Informații protejate" înseamnă orice informații, date tehnice sau cunoştinţe, sub orice formă, documentate incluse în componentele care pot fi citite de mașină sau fizic, lucrări de acoperire sau lucrări de grafică sau altele, pe care Hach le consideră proprietate, inclusiv, dar fără a se limita la, manuale de service şi întreţinere. Cumpărătorul și clienții, angajații și agenții săi păstrează confidențialitatea tuturor acestor informații protejate obținute direct sau indirect de la Hach și nu le vor transfera sau dezvălui fără consimțământul scris prealabil al Hach sau nu le vor utiliza pentru fabricarea, achiziționarea, service-ul sau calibrarea Produselor sau a oricăror produse similare, sau pentru a determina fabricarea, întreținerea sau calibrarea unor astfel de produse de către alte surse sau reproducerea sau folosirea în alt mod. Toate aceste informații protejate rămân proprietatea lui Hach. Nu se acordă niciun drept sau licență Cumpărătorului sau clienților săi, angajaților sau agenților săi, în mod expres sau implicit, cu privire la informațiile protejate sau la orice drept de brevet sau alt drept de proprietate al companiei Hach, cu excepția licențelor de utilizare limitate impuse de lege. În ceea ce privește datele personale furnizate de Cumpărător către Hach, Cumpărătorul garantează că este autorizat în mod corespunzător să prezinte și să dezvăluie aceste date, incluzând, totuși, dar fără a se limita la obținerea consimțământului persoanei vizate. Hach va gestiona informațiile despre cumpărător și datele personale în conformitate cu politica sa de confidențialitate, care poate fi găsită la [http://ro.hach.com/privacypolicy]. și incluse aici pentru referință.

16. SCHIMBĂRI ȘI TAXE SUPLIMENTARE: Hach își rezervă dreptul de a efectua modificări de proiectare sau îmbunătățiri ale produselor din aceeași clasă generală ca și Produsele care sunt livrate în baza Contractului fără răspunderea sau obligația de a include astfel de modificări sau îmbunătățiri Produselor comandate de Cumpărător decât dacă s-a convenit în scris înainte de data de livrare a Produselor. Atunci când Cumpărătorul solicită furnizarea de produse suplimentare sau diferite, Hach are dreptul la o compensație corectă și adecvată; dispozițiile din comanda Cumpărătorului nu se aplică în caz contrar(inclusiv, de exemplu, prețurile fixe). Serviciile care trebuie să fie efectuate ca urmare a oricăreia dintre următoarele condiții sunt supuse unor taxe suplimentare pentru muncă, deplasare și piese: (a) modificări ale echipamentelor care nu sunt autorizate în scris de Hach; (b) daunele rezultate din utilizarea sau manipularea necorespunzătoare, accidentele, neglijența, supratensiunea sau funcționarea într-un mediu sau într-un mod în care produsul nu este proiectat să funcționeze sau nu este în conformitate cu manualele de operare ale lui Hach; (c) utilizarea de piese sau accesorii care nu sunt furnizate de Hach; (d) daune rezultate din acte de război, terorism sau mediu; (e) servicii în afara programului standard de lucru; (f) preoperarea site-ului nu este completă pentru fiecare propunere; sau (g) orice reparații necesare pentru a se asigura că echipamentul respectă specificațiile producătorului în momentul activării unui acord de servicii.

17. ACCESUL LA SITE / PREGĂTIRE / SIGURANȚA LUCRĂTORULUI / CONFORMITATEA CU MEDIUL: În legătură cu serviciile oferite de Hach, Cumpărătorul este de acord să permită accesul rapid la echipament. Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate de a crea copii de rezervă sau de a-și proteja în alt mod datele împotriva pierderii, deteriorării sau distrugerii înainte de efectuarea serviciilor. Cumpărătorul este operatorul și își exercită controlul asupra spațiilor sale, inclusiv acele zone în care angajații Hach sau antreprenorii efectuează activități de service, reparații și întreținere. Cumpărătorul se va asigura că se iau toate măsurile necesare pentru siguranța și securitatea condițiilor de muncă, a locaţiilor și instalațiilor în timpul prestării serviciilor. Cumpărătorul este generatorul de deșeuri rezultate, inclusiv, fără a se limita la, deșeuri periculoase. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru a organiza eliminarea deșeurilor pe cheltuiala proprie. Cumpărătorul va furniza pe cheltuiala proprie angajaților și contractorilor Hach care lucrează la sediul Cumpărătorului toate informațiile și instruirea necesare în conformitate cu reglementările aplicabile privind conformitatea cu siguranța și cu politicile Cumpărătorului. Dacă echipamentul care urmează să fie deservit este situat într-un mediu nesigur, Cumpărătorul este singurul responsabil să îl pună la dispoziție într-un mediu în care va fi asigurată siguranța tehnicianului de service a companiei Hach și în care condițiile nu vor interfera cu capacitatea acestuia de a efectua lucrările de service. Tehnicienii de service ai Hach nu vor lucra într-un mediu nesigur și Cumpărătorul va suporta costurile pentru orice vizită de service avută în vedere din cauza nerespectării acestor responsabilități privind siguranța și pentru orice vizită repetată necesară pentru finalizarea lucrărilor. În cazul în care un Cumpărător solicită angajaților sau contractorilor Hach să participe la programele de instruire în materie de siguranță sau de conformitate furnizate de Cumpărător, Cumpărătorul va plăti companiei Hach rata orară standard și rambursarea cheltuielilor pentru o astfel de instruire la care au participat. Participarea la sau finalizarea unei astfel de instruiri nu creează sau extinde nicio garanție sau obligație a Hach și nu servește la modificarea,, limitarea sau înlocuirea oricărei părți a acestor Termeni și condiții și / sau a Contractului.

18. LIMITĂRILE DE UTILIZARE: Cumpărătorul nu va folosi niciun Produs în alte scopuri decât cele identificate în cataloagele și literatura de specialitate a Hach, în scopuri intenționate. Cu excepția cazului în care Hach a informat Cumpărătorul în scris, Cumpărătorul nu va utiliza în niciun caz produse în medicamente, aditivi alimentari, produse alimentare sau cosmetice sau aplicații medicale pentru oameni sau animale. În niciun caz, Cumpărătorul nu va folosi în nicio aplicație un produs care necesită o utilizare specială a unui dispozitiv medical decât dacă și numai în măsura în care produsul are o astfel de autorizație. Orice garanție acordată de Hach este nulă dacă orice bunuri acoperite de o astfel de garanție sunt folosite în orice scop care nu este permis în baza prezentului acord.

19. LICENȚE DE EXPORT ȘI IMPORT ȘI CONFORMITATEA CU LEGEA: Cumpărătorul nu este un agent sau un reprezentant al Hach și nu se va prezenta ca atare în niciun caz decât dacă și numai în măsura în care acesta a fost oficial examinat de Departamentul de Conformitate al Hach și a primit o scrisoare separată autorizată din partea Hach, care stabilește domeniul de aplicare și limitările unei astfel de autorizații. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Contract, Cumpărătorul este responsabil pentru obținerea oricăror licențe de export sau import necesare. Hach garantează că toate Produsele livrate în baza Contractului vor fi produse și furnizate în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Cumpărătorul va respecta toate legile și reglementările aplicabile instalării sau utilizării tuturor Produselor, inclusiv legile și reglementările aplicabile privind importul și controlul exporturilor din țara în care s-a plasat comanda, S.U.A., U.E. și orice altă țară care are competența corespunzătoare și va obține toate licențele de export necesare în legătură cu orice export, re-export, transfer și utilizare ulterioară a tuturor produselor și tehnologiei livrate în baza Contractului. Cumpărătorul nu va vinde, transfera, exporta sau re-exporta orice produse sau tehnologii Hach pentru a fi utilizate în activități care implică proiectarea, dezvoltarea, producția, utilizarea sau stocarea armelor, rachetelor, nucleare, chimice sau biologice sau utilizarea produselor sau tehnologiilor Hach în orice unitate care se angajează în activități legate de astfel de arme. Cumpărătorul va respecta toate legile locale, naționale și alte legi ale tuturor jurisdicțiilor referitoare la anticorupție, mită, extorsiune, comisioane sau alte chestiuni similare care se aplică activităților comerciale ale Cumpărătorului în legătură cu Contractul, inclusiv, dar fără a se limita la, Legea externă privind practicile de corupție din SUA din 1977, astfel cum a fost modificată ("FCPA"). Cumpărătorul este de acord cu faptul că nu se va oferi, promite, plăti sau transfera, direct sau indirect nicio plata în bani, sau furnizarea unui lucru de valoare, de către orice persoană sau entitate oricărui funcționar guvernamental, angajat guvernamental sau angajat al oricărei companii deținute parțial de un guvern, un partid politic, un funcționar al partidului politic sau un candidat la orice oficiu guvernamental sau birou politic de a implica astfel de organizații sau persoane pentru a-și folosească autoritatea sau influența pentru a obține sau a păstra un avantaj de afaceri necorespunzător pentru Cumpărător sau pentru Hach sau care altfel constituie sau au scopul sau efectul de mituire publică sau comercială, de acceptarea sau toleranţă a șantajului, sau alte mijloace ilegale sau necorespunzătoare de a obține o afacere sau un avantaj necuvenit, în legătură cu oricare din activitățile Cumpărătorului legate de Contract. Hach solicită cumpărătorului să "Vorbească!" Dacă este conștient de orice încălcare a legii, reglementărilor sau standardelor de conduită ale lui Hach ("SOC") în legătură cu Contractul. See https://www.danaher.com/how-we-work/integrity-and-compliance şi http://www.danaherintegrity.com pentru o copie a SOC și pentru accesul la portalul Hach's Helpline.

20. FORȚĂ MAJORĂ: Hach este scutit de îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului în măsura în care este cauzată de acte sau omisiuni care nu sunt controlate de acesta, incluzând, dar fără a se limita la, embargouri guvernamentale, blocări, confiscări sau înghețări ale activelor, întârzieri sau refuzuri de a acorda un export sau import cu licență sau suspendarea sau revocarea acestora sau orice alte acte ale oricărui guvern; incendii, inundații, condiții meteorologice severe sau orice alte acțiuni care ţin de divinitate; carantină; greve de muncă sau blocări; revolte; ceartă; insurecții; neascultare civilă sau acte de infractori sau teroriști; război; lipsuri materiale sau întârzieri în livrările către Hach de către terți. În cazul existenței unor circumstanțe de forță majoră, termenul de livrare, termenele de plată și plățile în cadrul acreditivelor vor fi prelungite pentru o perioadă egală cu perioada de întârziere. În cazul în care circumstanțele de forță majoră se prelungesc cu șase luni, Hach poate, după cum consideră, să rezilieze Contractul fără penalități și fără a se considera neîndeplinire a obligațiilor sau încălcarea a acestora.

21. NE-ALOCAREA ȘI DEROGAREA Cumpărătorul nu va transfera sau nu va aloca Contractul sau vreun drept sau interes pentru acesta fără consimțământul scris prealabil al lui Hach. Dacă oricare dintre Părţi nu insistă asupra îndeplinirii stricte a oricărei dispoziții a Contractului sau asupra exercitării vreunui drept sau privilegiu inclus în acesta sau renunțare la orice încălcare a termenilor sau condițiilor Contractului nu se va interpreta ulterior ca renunțare la astfel de termeni , condiții, drepturi sau privilegii și același lucru va continua și va rămâne în vigoare și va avea efect ca și cum nu ar fi avut loc nicio derogare.

22. LIMITAREA RĂSPUNDERII: Niciuna dintre Părțile Hach și Părțile Hach despăgubite nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru Cumpărător în cazul unor daune speciale, accidentale sau consecutive, inclusiv, fără limitare, daune sau pierderi de proprietăți, altele decât pentru Produsele achiziționate în baza Contractului; daune suferite în timpul instalării, reparării sau înlocuirii; profituri, venituri sau oportunități pierdute; pierderea în timpul utilizării; pierderile rezultate din sau în legătură cu perioadele de nefuncționare a produselor sau măsurători sau rapoarte inexacte; costul produselor de înlocuire; sau reclamații ale clienților Cumpărătorului pentru astfel de daune, indiferent de cauza acestora și dacă se bazează pe garanție, contract și / sau fapte ilicite (inclusiv neglijență, răspundere strictă sau altfel). Răspunderea totală a companiei Hach și a Părților despăgubite Hach care decurg din performanța sau neperformanta conform Contractului sau a obligațiilor companiei în legătură cu proiectarea, fabricarea, vânzarea, livrarea și / sau utilizarea Produselor nu vor depăși în niciun caz în total suma egală cu dublul sumei efectiv plătite către Hach pentru produsele livrate în temeiul acestuia.

23. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR: Construcția, interpretarea și îndeplinirea acestor Termeni și condiții de vânzare și a Contractului și toate tranzacțiile care decurg din acesta vor fi reglementate de legislația țării în care s-a plasat comanda care exclude Convenția privind vânzarea internațională a mărfurilor (CISG) și fără a ține cont de principiile sale sau legi privind conflictele între acestea. Dacă o prevedere a Contractului și/sau a acestor Termeni și Condiții de vânzare încalcă statutele sau regulamentele federale, statale sau locale ale țării în care s-a plasat comanda sau este ilegală din orice motiv, respectiva dispoziție trebuie să se șteargă automat fără a afecta validitatea celorlalte dispoziții rămase. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod expres în scris între Hach și Cumpărător, orice litigiu legat de Contract care nu este soluționat de Părți va fi judecat de o instanță competentă în țara în care s-a plasat comanda.

24. CONTRACTUL INTEGRAL ȘI MODIFICAREA: Acești Termeni și condiții de vânzare, împreună cu Contractele formate după cum este descris aici (care încorporează acești Termeni și condiții) constituie întregul acord între Părți și înlocuiește orice acorduri sau reprezentări anterioare, fie oral, fie în scris. Nicio schimbare sau modificare a acestor Termeni și condiții sau a oricărui Contract nu va fi obligatorie pentru Hach, cu excepția cazului în care există un acord scris referindu-se în mod specific la faptul că se modifică acești Termeni și condiții de vânzare și / sau un anumit Contract semnat de un reprezentant autorizat al Hach. Hach respinge orice Termeni și condiții suplimentare sau inconsecvențe oferite de Cumpărător în orice moment, indiferent dacă acești termeni sau condiții modifică semnificativ Termenii și condițiile de aici și indiferent de acceptarea de către Hach a comenzii Cumpărătorului pentru bunurile și serviciile descrise.