Analizor de fosfaţi Phosphax sigma

Phosphax sigma de la Hach este un analizor analogic pentru determinarea de înaltă precizie a concentraţiei totale de fosfor şi a concentraţiei de ortofosfat în conformitate cu metoda albastrului de fosfomolibden EN 1189. Valorile de măsurare sunt disponibile rapid, într-un interval de 10 minute care include digestia.

Fotometrul de proces Phosphax sigma analizează continuu cei doi parametri P alternativ. Acest lucru permite ca eliminarea fosfatului să fie controlată pe baza concentraţiei de ortofosfat şi permite monitorizarea valorii limită la ieşire pe baza concentraţiei totale de fosfor.

Probele care conţin particule solide trebuie să fie omogenizate înainte de introducerea în fotometrul de proces, de ex. prin sonda de prelevare Sigmatax 2 şi unitatea de control pentru livrarea probelor şi omogenizare.

Fiecare fotometru Phosphax sigma este livrat împreună cu 2 ieşiri de curent analogice şi 2 contacte de releu fără potenţial. Opţionale sunt ieşirile digitale Modbus sau Profibus DP.
 
Articole pe pagină 10   |   20   |   50

Altele familii de produse