Standard Addista cu parametri combinaţi, NIST, apă uzată, domeniu mic

Nr. produs: LCA721
RON Preţ (fără TVA): Contact
Disponibil

Standard cu parametri combinaţi pentru controlul calităţii pentru parametrii apelor uzate, interval scăzut. Componentele soluţiei etalon pot fi urmărite la SRM de la NIST (excepție: Amoniu).
Aplicabil pentru testele cuvetă
- LCI500 COD (formulă ISO 15705), 0-150 mg/L O2
- APC500 COD (formulă ISO 15705), 0-150 mg/L O2
- APC314, LCK314 COD, 15-150 mg/L O2
- APC304, LCK304 Amoniu, 0,015-2,0 mg/L NH4-N
- APC138, LCK138 Azot total, 1-16 mg/L TNb
- APC339, LCK339 Nitrat, 0,23-13,5 mg/L NO3-N
- APC349, LCK349 Fosfat, 0,05-1,5 mg/L PO4-P

  • Încredere în rezultate
  • Complexitate redusă
  • Mai puţine surse de eroare